Suriname's Mission 2

WET VAN AANTREKKING

Behandeld door Meester El Morya – Meester van Universele Wetten
Meester van de Eerste Goddelijke Straal van Goddelijke Wil en Macht
Gechanneld door Norma Milanovich

Met genoegen keer ik terug om een volgende boodschap te presenteren met betrekking tot de Universele Wetten. Voor deze presentatie zal ik me richten op de Wet van Aantrekking. Dit is de wet om vele zielen op het spirituele pad te frustreren, omdat hij hun voorspiegelt wat er in hun binnenste verborgen is.

De Wet van Aantrekking toont de macht aan van het denken, het hart en de wil, om datgene wat binnenin zit te projecteren, en van het vermogen van het universum om op deze energie te reageren. De wet is te vergelijken met een kosmische magneet, die alles naar de persoon toetrekt waarop hij of zij zich concentreert of wat hij of zij in het etherische projecteert.

In een eerdere transmissie werd aangetoond dat manifestaties het gevolg zijn van multidimensionele krachten die het bewuste en onderbewuste denken beinvloeden. Omdat dit zo is, is het van essentieel belang dat alle personen zorgvuldig letten op hun gedachten, woorden, emoties en daden, om te waarborgen dat verborgen, negatieve beelden, omgeven door emoties, niet worden opgeslagen in het innerlijk. Dit wordt beklemtoond omdat dit de sleutel is tot het begrip van de Wet van Aantrekking.

Innerlijke gedachten en emoties bepalen het niveau waarop iemand vibreert. Dit is waarheid. Iemands trillingsgetal is een frequentie. Deze innerlijke frequentie schept een signaal wat naar buiten toe wordt uitgezonden. Zodra het is uitgezonden, begint dit signaal andere dingen naar zich toe te trekken die op dezelfde frequentie verblijven. Wat in het innerlijk verborgen is, zal dicteren wat er aan de buitenkant te voorschijn komt.

Wat de Wet van Aantrekking ook naar de ziel toetrekt zijn de inwijdingsproeven, want het Hogere Zelf kent iedere innerlijke zwakte die een ‘leegte’ of een ‘tekortkoming in het karakter’ creëert, die ‘opgepoetst’ moet worden. Het Hogere Zelf is geprogrammeerd om iedere leemte (frequentie), die niet wordt begrepen of beheerst, op te vullen met ervaringen die nodig zijn om persoonlijk groei te waarborgen. Het mooie van deze wet is dat zodra lessen eenmaal geleerd zijn en het trillingsgetal van de persoon omhoog gaat, de proeven nooit weer terugkomen. Ze komen niet terug omdat de ziel uitstijgt boven het trillingsniveau van die proeven. De ziel, die nu op een hoger niveau verblijft, zal slechts ervaringen ontvangen die op dit hogere niveau trillen. Het wonder is dat hoe hoger iemand komt, deste beter en beter het leven wordt.

De Wet van Aantrekking bepaalt het tempo en de volgorde der gebeurtenissen die ingrijpen in het leven van een persoon. Snelheid van geest en beheersing van het emotionele lichaam zijn de belangrijkste elementen die bepalen in welk tempo gebeurtenissen zich voordoen. Zodra individuen de beheersing van hun mentale en emotionele lichamen meester zijn, ervaren ze vervolgens enkel datgene wat zorgvuldig is gecreëerd in hun bewuste en onderbewuste denkwerelden. Op dat moment wordt zichtbaar dat ze meer controle hebben over hetgeen er in hun leven gebeurt. Als een persoon het mentale en emotionele lichaam niet in de hand heeft, en vaak labiel en negatief optreedt, dan geeft de wet aan die persoon gebeurtenissen en mensen terug die op hetzelfde niveau van disharmonie verblijven. Deze personen hebben het gevoel alsof ze voortdurend vliegen aan het meppen zijn, en vragen zich af of ze die ooit kwijt zullen raken. Deze gesteldheid doet vele mensen zich hulpeloos en slachtoffer voelen. Vaak geloven individuen dat ze als schepen zijn, die op de ruwe golven heen en weer worden geslingerd.

Ik begon deze transmissie met te zeggen dat deze wet voor velen frustrerend is. Dit is het geval omdat individuen niet begrijpen dat wat bij de afzender wordt afgeleverd datgene is wat ze van binnenuit hebben opgebouwd. Het is onvermijdelijk. In een wereld die bestookt wordt met negatieve gedachtevormen, afkomstig van bronnen zoals televisie, radio, botsende sociale groeperingen, problematische groepsinitiatieven, oorlogsgebieden, getto’s, pijnlijke en verontrustende situaties, wordt het moeilijk persoonlijke gedachten en beelden te scheiden van datgene wat niet tot iemands eigen essentie behoort. Mensen moeten uitkijken waarmee hun gedachtewereld wordt gevoed! Om de wet machtig te worden zijn een grote dosis onderscheidingsvermogen en discipline noodzakelijk. Ouders dienen hun kinderen beter te begeleiden, en individuen moeten beginnen zorgvuldiger uit te kiezen wat ze in hun auravelden toelaten.

In de tijd van de Ouden werd de denkwereld niet met zoveel invloeden bekogeld. Tegenwoordig is dat anders. Nu Aarde de vijfde dimensie nadert, vindt er een exponentiële toename van prikkels plaats en moet men een scherp onderscheidingsvermogen hanteren teneinde de kostbaarste ‘handelswaar’ te beschermen die mensen hebben – het denken. Dit moet worden gedaan voordat meesterschap kan worden verworven. Oefening en een verlangen om iemands eigen gedachten en emoties te beheersen zijn de zaken die iemands trillingsfrequentie bepalen.

Het beheersen van trillingen is de sleutel om de Wet van Aantrekking de baas te worden. Als individuen zouden kunnen leren hun trillingen ten allen tijde in de hand te houden, en op een hogere frequentie dichter bij die van het Licht te verblijven, dan zouden ze allemaal kunnen reguleren welke gebeurtenissen en zielen er in hun levens opduiken.

Er is echter één uitzondering op deze wet die moet worden uitgelegd. Contracten die zielen tussen levens sluiten, kunnen de effecten van deze wet ogenschijnlijk teniet doen. Eén voorbeeld hiervan is de tijd dat De Meest Stralende 2000 jaar geleden naar Aarde kwam en zijn contract vervulde voor het Celestijnse plan. De hoeveelheid woede en haat die in de laatste uren op hem werd geprojecteerd, was niet een verlengstuk van de woede en haat die hij vanuit zijn wezen uitstraalde. In plaats daarvan werd deze aan zijn ziel bezorgd, omdat zijn auraveld het programma bevatte dat tot doel had de wereld te transmuteren. Zijn Hogere Zelf kwam deze wereld in met het plan dat, als de tijd rijp was, dit programma zou worden geactiveerd, en daarmee de ‘leegte’ zou uitzenden die moest worden gevuld. Dit trok de gebeurtenissen naar hem toe die nodig waren voor de vervulling van zijn bestemming, maar het tilde tegelijkertijd zijn trillingsfrequentie op naar het punt van ascensie.

De Groten die naar Aarde komen om missies voor God te vervullen, komen de atmosfeer van Aarde binnen met een blauwdruk voor het transmuteren van bepaalde aangewezen energieën voor de wereld. Deze blauwdrukken bevatten informatie en aanwijzingen over hoe kennis, gedachten, emoties en gebeurtenissen kunnen worden getransmuteerd. Als de blauwdrukken worden geactiveerd, reageert het universum op de frequenties die erin zijn geprogrammeerd en roept het de beelden, mensen en gebeurtenissen naar het toneel, zodat het drama kan worden uitgespeeld.

De Meest Stralende had in zijn essentie slechts de trillingen van compassie en vergeving. Daarom werd hij uitgekozen voor de vervulling van die rol. Zijn trillingsfrequentie werd gemeten als de hoogste op Aarde. Voor de pijnlijke gebeurtenis die moest worden volbracht (het transmuteren van de zonden van de wereld) was een extreem hoge trilling nodig omdat het bewustzijn van de mensen zo duister en laag was. Bijgevolg moest er een Wezen naar voren treden dat overeenkwam met de trillingsfrequentie aan het andere eind van het spectrum. Deze kracht van zijn Licht was noodzakelijk om de negativiteit van de mensheid te consumeren en te transformeren.

Als hij niet zo hoog had gefibreerd, zou er een gebeurtenis met minder gevolgen en minder impact hebben plaatsgevonden. Vanwege zijn intense stralende Licht kon de wet worden vervuld, maar er waren extreme omstandigheden voor nodig om de profetie te vervullen. Deze uitleg weerspiegelt ook de toepassing van de Wet van Ritmische Beweging, een wet die later zal worden uitgelegd. Daarom zal ik er op dit moment niet verder op ingaan.

Aan de lezer van deze woorden: Kun je zien hoe de toepassing van alle wetten op elkaar voortborduurt? Het is nodig om het Al te begrijpen, voordat je datgene kunt vervullen waarvoor je naar Aarde bent gekomen.

Leer de zin en de betekenis van alle wetten, pas ze toe op je leven, en zie hoe je waarlijk de medeschepper bent met het Goddelijke. De Hemel wacht erop wederom op Aarde te worden gebracht. De Hemelse Macht wacht erop je te helpen bij deze inspanning.

Hou je gedachten gericht op God en op het Licht, en je zult het wonder zien van je innerlijk leven als het de vruchten van je diepste wezen begint voort te brengen.

Geliefden, hoor de innerlijke stem in je die spreekt van jouw goddelijkheid. Wees niet bang om je met deze hogere frequentie te verbinden. Visualiseer het Licht in je dagelijkse meditaties en gebeden en je zult uiteindelijk alles naar je toetrekken wat van het hoogste is.

God versnelle je op je reizen.
IK BEN El Morya.
Adonai.

Uit: “Het Licht Zal Je Bevrijden” / Schrijver: Norma Milanovich en Shirley McCune
Uitgeverij Petiet – Tiel – 1999 / ISBN 90-75636-28-8

No comments:

Post a Comment

Thank you for posting a response.